Херсонский филиал МАУП

Херсонский филиал Межрегиональной Академии Управления Персоналом (МАУП)

maup

Кафедра гуманітарно-природничих дисциплін та соціології Херсонського інституту МАУП була створена на основі реорганізації кафедри соціально-правових та гуманітарно-природничих дисциплін.

Понад 10 років викладачами кафедри забезпечується навчальний процес підготовки фахівців різних спеціальностей в напрямку природничих та гуманітарних знань.

Для забезпечення освітнього процесу підготовки спеціалістів кафедрою залучаються кваліфіковані науково-педагогічні працівники.

Висока якість викладання навчальних предметів гарантується досвідченими кандидатами наук, доцентами та професорами.
Основу роботу кафедри складає підготовка та випуск фахівців з психології та соціології.

Кафедра готує фахівців, здатних здійснювати організаційно-управлінську діяльність в системі управління персоналом і займатися соціальним розвитком трудових колективів у різних галузях виробничої і невиробничої сфери.

Соціологи покликані вивчати вплив соціальних, соціально-психологічних, економічних, політичних, політико-правових і організаційних факторів на ефективність трудової діяльності працівників з метою створення сприятливих умов праці та задоволення від її результатів; беруть участь у прогнозуванні, проектуванні й плануванні соціального розвитку колективу.
Випускники можуть працювати на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально психологічних служб та підрозділів соціального розвитку; в науково дослідних структурах на посадах спеціалістів дослідників.

В процесі навчання майбутні соціологи отримують знання з історії соціології, спеціальних та галузевих соціологічних теорій, управління, реклами та паблік рілейшинз тощо.

Станом на вересень 2013 року на кафедрі працюють кваліфіковані викладачі, серед яких кандидати соціологічних наук, кандидати економічних наук, кандидати педагогічних наук, кандидати юридичних наук.

Провідними викладачами кафедри з викладання соціологічних дисциплін є:

Криницький Євген Анатолійович

SONY DSCЗавідувач кафедри гуманітарно–природничих дисциплін та соціології, голова Молодіжної ради при Херсонській обласній державній адміністрації, член колегії Херсонської обласної державної адміністрації.

Трудову діяльність розпочав ще будучи студентом Херсонського державного університету в 2004 році, на посаді виконавчого директора молодіжної організації «Нова генерація».

В цьому ж році був призначений на посаду керівника апарату Херсонської обласної організації Народно–демократична ліга молоді.

В 2005 році був обраний Головою Херсонської обласної організації Народно–демократична ліга молоді.

Поряд з цим був керівником багатьох соціальних проектів та програм, серед яких: «Долаючи байдужість», «Парламентські дебати», «Студентська республіка» та інші.

В 2007 році закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «Соціальна робота».
В цьому ж році був прийнятий до Харківського національного університету ім. Каразіна, який закінчив в 2008 році за спеціальністю «Соціологія», «Соціологія управління».

В 2007 році вперше спробував себе на педагогічній ниві та був призначений на посаду керівника гуртка «Дебати» в Херсонському міському Палаці дітей та юнацтва.

Вже в 2008 році Криницький Євген Анатолійович очолив кафедру соціально–правових та гуманітарно–природничих дисциплін Херсонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом та почав викладати на цій же кафедрі.
В 2010 році Євгена Анатолійовича було обрано на посаду Голови Молодіжної ради при Херсонській обласній державній адміністрації. В цьому ж році його було обрано до складу колегії Херсонської обласної державної адміністрації.
Криницький Євген Анатолійович має значний організаційний та управлінський досвід. Займає активну суспільну та громадську позицію. Автор 12 наукових статей.

Активно займається науково-педагогічною діяльністю. Ефективно працює над підвищенням наукового, методичного та теоретичного рівнів. Постійно підвищує власну компетенцію та є активним учасником наукових та науково–практичних конференцій.

Фудорова Олена Миколаївна

фудороваКандидат соціологічних наук, доцент кафедри, член Соціологічної асоціації України, заступник голови Херсонського відділення САУ, член Української асоціації маркетингу.

Свою трудову діяльність розпочала зі студентських років. Протягом чотирьох років підряд влітку працювала педагогом-організатором в Міжнародному дитячому таборі «Артек».

У 2003 році здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя математики.

У 2004 році отримала повну вищу освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію викладача математики, вчителя основ інформатики.

Отримала червоний диплом магістра.

Протягом 2004 – 2008 рр. – працювала в Херсонському державному університеті. Спочатку диспетчером навчального відділу, потім викладачем Центру довузівської підготовки при ХДУ, викладачем кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки.

Протягом листопада 2008 – жовтня 2011 років – аспірант кафедри прикладної соціології Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (соціологічний факультет).

Закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології».

14 жовтня 2011 року відбувся достроковий захист кандидатської дисертації на здобуття наукового звання – кандидат соціологічних наук спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Тема кандидатської дисертації – «Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями».

19 січня 2012 року отримала диплом кандидата соціологічних наук (спеціальність – 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології).

Підвищувала кваліфікацію з 21.04.2009 р. по 30.06.2009 р. в Інституті соціології НАН України. Вища школа соціології. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК « 197848. (Назва курсу: 1) Методика і техніка розробки соціологічного інструментарію. 2) Якісні методи в соціологічних дослідженнях. 3) Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу.)

З 17 жовтня 2011 р. – 31 січня 2013р. – старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету.

з 18 лютого 2013 р.- 1 жовтня 2013р. – працювала соціологом у дослідницькому центрі «ХТС» (м. Херсон). Мета центру – проведення соціологічних та маркетингових досліджень.

З 7 жовтня 2013 – по теперішній час – доцент кафедри гуманітарно-природничих дисциплін та соціології у Херсонському інституті МАУП («Міжрегіональна академія управління персоналом»).

З березня 2012 р. – по теперішній час – заступник голови Херсонського відділення САУ (Соціологічна асоціація України).

З жовтня 2013 р. – ГОЛОВА ХЕРСОНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Життя без бар’єрів», метою якої є сприяння у становленні та розбудові українського суспільства як соціально-економічного, освітнього та культурного середовища розвитку кожного громадянина Херсона, області та України в цілому.

Фудорова Олена Миколаївна – автор близько 30 наукових статей, в тому числі у виданнях ВАК України та 2 одноосібних монографій.

Життєве кредо – «НЕ ЗДАВАТИСЯ, А ЙТИ ВПЕРЕД!»